Door op 21 februari 2018

Euregio

Vaals ligt in een echt euregionaal gebied. Meer Europa kan niet. We kennen daardoor een grote verscheidenheid aan mensen. Onze ligging geeft ons een groot aantal voordelen die te vaak door velen slecht worden ingeschat. Voor sommigen lijken we aan de rand van Nederland volledig van de beschaving afgesloten. Niets is minder waar. Denken we de landsgrenzen weg, dan ligt Vaals ineens het meest centraal: grote universiteit (RWTH) en een academisch ziekenhuis op loopafstand. Historische stad idem dito. Werklocatie voor een substantieel deel van onze burgers. Mooie natuur in overvloed en zelfs de mogelijkheid om in de winter binnen een uur in de sneeuw te staan om te kunnen skiën.

De PvdA wil zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de regio biedt. Een aantal samenwerkingsverbanden is nodig vanwege hun omvang. Voor de drie decentralisaties werken we samen op het schaalniveau Zuid-Limburg. Wat de sociale dienst betreft is er de samenwerking op Heuvelland schaal. Op andere vlakken wordt er samengewerkt met de gemeente Gulpen Wittem. Onlangs nog heeft onze samenwerking met Aken het nieuws gehaald. Voor het Drielandenpunt zitten we zowel samen met Staatsbosbeheer als met Aken, Plombières en de provincie aan tafel om een breed gedragen koers te bepalen. We willen deze contacten koesteren en waar mogelijk uitbreiden, zonder daarbij onze identiteit kwijt te raken. Samenwerking is voor een gemeente als Vaals erg belangrijk. Dit geeft ons energie om zaken op een goede en passende manier aan te pakken. Er wordt vaak gezegd: ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’. Voor Vaals geldt: ‘Wie klein is moet slim zijn’. Dus niet enkel de contacten aan Nederlandse kant goed houden, maar ook aan Duitse en Belgische zijde en zo mogelijk proberen uit te breiden. Aken is niet enkel een belangrijke partner wat betreft huisvesting van studenten in Vaals. Aken biedt mogelijkheden tot het vinden van werk, het samenwerken op gebied van toerisme en nog veel meer. Dit geldt ook voor onze buren in het zuiden. De euregio is een gebied waar we ons allemaal voor kunnen, willen en moeten inzetten. Voor Vaals liggen hier de kansen, laten we die dan ook pakken!