12 maart 2014

Leegstand, de volgende stap 2

Wanneer er behoorlijk wat winkelpanden langere tijd leeg staan, dan is dat doorgaans een keuze van de eigenaren die niet bereid zijn de huurprijs te laten zakken. Langdurige leegstand van winkelpanden maakt het centrum van Vaals minder aantrekkelijk voor de eigen inwoners en voor (koop)toeristen en leidt tot verloedering. Daarom is leegstand voor de PvdA een bedreiging voor Vaals, en de aanpak daarvan een algemeen belang. De PvdA vindt dat de eigenaren van winkelruimte in Vaals vanwege het algemeen belang nog eens goed in de spiegel moeten kijken. Het gaat namelijk niet om die ene huurder, uiteindelijk gaat het om het gehele centrum van Vaals als aantrekkelijke bestemming voor de winkelende consument.

In Vaals hebben we op dinsdag, zaterdag en zondag vooral te maken met kooptoeristen. Voor hen is enerzijds belangrijk dat sommige producten voelbaar goedkoper zijn dan in Duitsland (denk aan diesel, koffie en tabak). Anderzijds is de ambiance belangrijk en ook het feit dat in Duitsland op zondag vaak minder winkels open zijn, speelt een rol. Deze consumenten zoeken naar smaakgevoelige producten, met name levensmiddelen. Voor bepaalde producten (bijv. koffie, vla, vis) komen ze specifiek, daarnaast komen ze voor een hapje en een drankje en zoeken wat vertier in een leuke, veilige omgeving.

Zeker na de accijnsverhoging op diesel is er meer nodig om de voor Vaals belangrijke groep kooptoeristen vast te houden: een divers aanbod van daghoreca en kleinere winkels die het van specifieke piekdagen moeten hebben. Hier moeten de gemeente en ondernemers samenwerken door het organiseren van enkele specifieke themaweekeinden per jaar. Ervaring uit andere plaatsen leert, dat hierbij goed aansluiting gezocht kan worden bij historische bijzonderheden. Bijv. door Von Clermont te laten herleven. Gratis of goedkoper parkeren gedurende deze evenementen kan het centrum van Vaals volgens de PvdA juist dan aantrekkelijker maken.

Maar dat is volgens de PvdA niet genoeg. Er moet op zijn minst een leegstandsverordening komen waarin eigenaren van winkelpanden een meldingsplicht krijgen voor winkels die leeg staan. De gemeente kan op die manier nieuwe gebruikers voor deze winkelruimte voordragen. De gemeente moet dan volgens de PvdA bij leegstaande winkels ook actief kijken naar mogelijkheden om daar bijv. tijdelijk kunst uit te laten stallen.

Ten slotte: door de toename van webwinkels worden logistieke punten voor het ontvangen en verzenden van pakketten of boodschappen steeds belangrijker voor de consument. Bestaande bedrijven kunnen dit oppikken als aanvullende activiteit. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente volgens de PvdA zelf actief worden vanuit een winkelruimte en op die manier werkloze plaatsgenoten een (deeltijd-)baan bieden.

Kortom, de PvdA vindt dat er duidelijk meer kan worden gedaan tegen winkelleegstand. Zoals u ziet hebben we daar ook ideeën voor. We hopen op brede steun, in het belang van onze mooie gemeente Vaals. Want het potentieel is er.