Door op 5 maart 2014

Leegstand, de volgende stap

Zoals u misschien wel is opgevallen, is er de laatste jaren in de gemeente Vaals wat betreft de gebouwde omgeving veel gebeurd. De kernen Vaals, Vijlen en Lemiers hebben een nieuwe woon-zorgcomplex (Wozoco) gekregen, de infrastructuur wordt vernieuwd, er is een nieuwe brandweerkazerne verrezen. Enkele historische bouwwerken (het Verveshuis en de Obelisk) zijn opgeknapt en nog dit jaar wordt gestart met de herinrichting van het Koningin Julianaplein in het centrum van Vaals. Daar waar panden verpauperden, zijn zogenaamde ‘flexteams’ ingezet. In één geval heeft de gemeente doortastend gehandeld en zelf enkele panden aangekocht (Lindenstraat).

Een hardnekkig probleem blijft echter dat een aantal winkelpanden langdurig leegstaat. Leegstand van winkelpanden is niet alleen goed zichtbaar, het heeft ook nadelige gevolgen voor het gehele kernwinkelgebied. Dat wordt meer versnipperd en minder divers, kortom minder aantrekkelijk. Voor de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers om er boodschappen te doen, te winkelen of gezellig te zitten vanwege de sfeer. Maar ook minder aantrekkelijk voor de vele kooptoeristen uit de omgeving, vooral uit Duitsland.

De PvdA is van mening hier een meer leidende rol voor de gemeente is weggelegd. We hebben de afgelopen periode reeds diverse initiatieven ondernomen. De samenwerking en afstemming met de ondernemersvereniging is geïntensiveerd. Samen met de provincie Limburg en Walas Concepts heeft de gemeente de Stichting tURBIne© centrum Vaals in het leven geroepen om in het gebied Lindenstraat/Kerkstraat nieuwe winkels te stimuleren of door een creatieve of maatschappelijke invulling hier meer levendigheid te brengen.

Ook heeft de PvdA in een motie in de gemeenteraad gevraagd om een aantal zondagen per jaar te experimenteren met gratis parkeren in de kern Vaals, zowel voor toeristen als eigen inwoners. Helaas was er onvoldoende steun voor dit voorstel. Jammer.

De PvdA beseft dat de genomen initiatieven nog niet genoeg zijn en dat we de komende periode nog meer moeten doen om het hardnekkige probleem van de winkelruimteleegstand aan te pakken. En dat binnen een wettelijk kader dat de gemeente maar beperkt ruimte biedt. Dat betekent creatief zijn en eventueel de randen van de wet opzoeken. Maar ook en vooral: vooruit kijken! De openbare ruimte in het centrum zo inrichten dat zowel de eigen inwoners als toeristen er graag willen zijn. Rekening houden met huidige en komende winkeltrends.

In de volgende VW willen we aangeven welke aanvullende initiatieven de PvdA wil gaan nemen.