Door op 8 februari 2014

Openbaar vervoer (bereikbaarheid Vijlen)

De provincie gaat het openbaar vervoer in Limburg nieuw aanbesteden. Dit hebt u waarschijnlijk al in de diverse media kunnen lezen.
Vorig jaar werd een nota van uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten leidden ertoe dat verschillende buslijnen gaan verdwijnen of anders vorm gaan krijgen vanaf december 2016.
De busverbinding Vaals-Vijlen-Mechelen-Gulpen zou hiertoe kunnen behoren. Ambtelijk en bestuurlijk (door onze wethouder wonen en verkeer, mevr. Juliette Verbeek) is er de afgelopen maanden in diverse bijeenkomsten op aangedrongen dat deze verbinding niet geheel verdwijnt.

Gisteren, 29-2-2014, was er een informatiebijeenkomst mbt het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding. Als eis is hierin opgenomen dat de busverbinding Vaals-Gulpen via Vijlen minimaal als “Flexbus” vorm moet krijgen. Dit houdt in dat een nieuwe vervoerder zorg moet dragen voor een normale lijndienst tijdens de spitsuren en een andere oplossing (“belbus”) voor de daluren. Wanneer de nieuwe vervoerder meer reguliere diensten kan aanbieden is dit nog beter. Dat stemde mij in ieder geval zeer positief voor de toekomst: voorzieningen blijven voor de inwoners van Vijlen daardoor bereikbaar, mensen kunnen blijven .