Door op 11 maart 2014

Sjtools oop Viele !!

Wie goed doet, goed ontmoet. Een Nederlands spreekwoord dat in de nabije toekomst zijn kracht weer zal moeten krijgen. Niet dat het ooit weg is geweest maar in de komende tijd zal er op ons allen een beroep gedaan worden om voor elkaar te zorgen. Meer dan we gewend waren in onze verzorgingsstaat. De landelijke overheid moet gruwelijk veel bezuinigen. Daar zullen we samen het beste van moeten gaan maken. En die bezuinigingen raken veel voorzieningen die ons de zorg uit handen namen. Nog even en de voorgestelde WMO is een feit. Als je in uitdagingen denkt in plaats van problemen biedt het ons meteen een kans. Mensen zorgen voor elkaar en willen dat ook, mits ze daar de ruimte voor hebben of krijgen. Door samen te werken en vertrouwen te hebben in elkaar kan dat heel goed en geeft het ons zelfs een goed gevoel. Als je zoals ik, in een dorp als Vijlen woont zie je het overal om je heen. Hetzelfde geldt ook voor Lemiers en alle andere woonkernen in de gemeente Vaals. De sociale verbondenheid is groot, daar hoef je geen onderzoek naar te doen. Die was er altijd al en de verwachting is dat die zal gaan toenemen. We hebben een werkgroep Gemeenschapszorg die maandelijks met ouderen naar de markt in Vaals gaat en als de processie door het dorp gaat en er kermis is, ervoor zorgt dat de oudere mensen erbij betrokken worden. We hebben ondernemers die met elkaar samenwerken waardoor geweldige initiatieven ontstaan die niet alleen henzelf maar o.a. ook de bewoners, het toerisme en de jeugd ten goede komen. Denk b.v aan de Vijlener Bergfeesten, een Koelmarktfeest en de Nieuwjaarsduik. We hebben een verenigingsgebouw dat op particulier initiatief in ere hersteld is en waar iedere dag een andere vereniging repeteert maar waar ook gekiend, gegymd en gefeest wordt. We hebben Mantelzorgers in Vijlen die het predikaat Mantelzorger van het jaar kregen omdat ze geheel vanzelfsprekend de 24 uurs zorg voor een ouder voor hun rekening nemen. Niet dat zij dit zelf zo bijzonder vinden maar toch, ze zijn een symbool. Er is zelfs een Sneeuwbrigade en daar kun je een beetje om lachen, maar het werkt wel! Ja, ik ben sjtools op Viele en dat zal ik ook altijd blijven. Maar net zoals voor iedereen, geldt ook voor mij: dan moet je er wel wat voor doen! Hoe? Door de kansen op een creatieve manier te benutten en de uitdaging aan te gaan op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie die de gemeente Vaals al haar inwoners te bieden heeft.