Door op 11 maart 2014

Sjtools oop Vols !!

Wat mij betreft wonen we in Vaals in een van de betere gemeenten van Nederland. Onze ligging is uniek en biedt mogelijkheden voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, gezinssamenstelling of inkomen. Vaals mag dan een dorp zijn, maar het kenmerkt zich door vele stadse voorzieningen. De kerkdorpen en gehuchten die tot de gemeente behoren, profileren zich door een geheel eigen identiteit. Onze gemeente als geheel wordt gekarakteriseerd door een rijk aanbod aan groen en monumentale gebouwen.
Wonen en leven in de gemeente Vaals biedt voor elk wat wils. Neem de een enorme variatie aan woonmogelijkheden in de huur- en koopsector: eengezinswoningen, appartementen, vrijstaande huizen, herenhuizen, flats, historische panden. Er is hier is voor elke beurs en elke wens iets te vinden. Dit wil niet zeggen dat we er hiermee zijn. Zo is de PvdA voorstander van een tweede woonzorgcomplex op een centrale locatie. Onze burgers de mogelijkheid bieden om oud te worden in hun eigen omgeving is een van onze speerpunten. Woningen die zo zijn gebouwd dat er ruimte is om ouders in de directe omgeving van hun kinderen te laten wonen (kangoeroewoningen) of zorgunits die gemakkelijk dicht bij de mantelzorger geplaatst kunnen worden zijn oplossingen waar de PvdA aan denkt. Voor jonge gezinnen en nieuwkomers op de woningmarkt willen we de bestaande starterregeling behouden. De gemeente Vaals beschikt over een prachtig buitengebied. Meer dan 2000 hectare groen is terug te zien in bosgebied, akkers en grasland. Maar ook in talrijke parken en plantsoenen binnen onze wijken en kernen. Daardoor kent het leven hier een aangename mix tussen natuur en bebouwing. Het aanbod aan voorzieningen in onze gemeente is gevarieerd; basisscholen, peuterspeelzalen, winkels, horecagelegenheden, een bouwmarkt, huisartsen, de bibliotheek, sportaccommodaties, de weekmarkt, een jongerencentrum en vrijetijdsvoorzieningen: bij ons is het allemaal. De PvdA vindt het belangrijk ervoor te waken dat zoveel mogelijk voorzieningen in stand gehouden worden en binnen een redelijke afstand bereikbaar blijven. Onze gemeente kent vele rijksmonumenten. Hier zijn we trots op. Maar er zijn nog meer mooie panden, die wat ons betreft een bijzondere status zouden mogen hebben. Op deze manier kan voorkomen worden dat deze panden worden gesloopt. Het hebben van een mooi oud prachtig pand is geweldig, maar vergt ook onderhoud. Hier is vaak veel geld en een hoop regelgeving mee gemoeid. De PvdA wil eigenaars  helpen en pleit voor meer begeleiding en ondersteuning door de gemeente, zodat onze bijzondere gebouwen intact blijven. Ook willen we buurtbewoners (jong en oud) actiever betrekken bij het inrichten van de openbare ruimte, waaronder voldoende en veilige speelgelegenheden.

Sjtools op Vols kunnen we zijn. Maar laten we ook vooruit kijken en datgene waar we trots op zijn behouden en versterken. Dit kunnen we alleen met uw steun. Kies daarom op 19 maart 2014 voor de PvdA Vaals.