Door op 26 februari 2014

Sjtools oop Vols!

Vaals, al meer dan tweehonderd jaar een zelfstandige gemeente, een dorp met de allure van een stadje, is  door zijn ligging en geschiedenis een bijzondere plaats geworden te midden van andere gemeentes. En dat geldt ook voor de Vaalsenaar. De geschiedenis laat zijn sporen na op de gemeente zelf, maar ook op haar inwoners. Het feit dat Vaals vele nationaliteiten kent, waarbij de Duitsers eigenlijk constant een groot deel voor hun rekening nemen, is voor de Vaalsenaar min of meer een vanzelfsprekend geworden. Een beetje foeteren op de Duitsers is meer folklore dan ernstig gemeend. Het zijn de buren. Over en weer. Weinig Vaalsenaren die niet met de Duitse taal uit de voeten kunnen. En de Vaalsenaar vanuit zijn Rijnlandse-Bourgondische instelling is er zeer bedreven in om problemen met de nodige humor aan te pakken en op te lossen. Ook de industrie heeft Vaals getekend. In het verleden de koper- en laken industrie onverbrekelijk met de Von Clermonts verbonden. En meer recentelijk: ook in het  Zuid Limburgse Mijnindustrie verleden  heeft Vaals zijn plaats. Vele koempels vertrokken vanuit Vaals met de “koelbus” naar een van de mijnen in de Mijnstreek nu Parkstad. Of natuurlijk naar de Duitse mijnen. Dat in die werkverschaffende industrieën vaak vreemde regimes het voor het zeggen hadden heeft ook zijn sporen op de Vaalsenaar na gelaten. Net als in andere geïndustrialiseerde gebieden ontstaat er een hechte band tussen de werkers aan het front. Iedereen kent iedereen. Lotsverbondenheid?  Zo’n verleden heeft vele gevolgen. Wie bladert door het boek van Frits Kern “Tussen Twee Grenzen “ komt onder de indruk van de rijke historie van Vaals en de kleurrijke rol die de inwoners in de loop der tijd daarin hebben gespeeld. Als iets wel kenmerkend is voor Vaals en de Vaalsenaar is het zijn gevoel voor de eigen cultuur, zijn gehechtheid aan traditie wat uitmondt in een rijk geschakeerd verenigingsleven. Alles is er te vinden, weinig Vaalsenaren die niet ergens lid van zijn, ook al moet gezegd zijn dat het moeite zal kosten voldoende “nachwusch” te vinden. Daarom wil ik er namens de PvdA Vaals alles aan doen om onze verenigingen te blijven faciliteren. Jazeker, Vaals en de Vaalsenaar is gevormd  door het verleden, maar met een rechte rug , tros op zijn stad, sterk in gemeenschappelijkheid  en met een open blik naar de toekomst.