Door op 26 februari 2014

Wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst

“Wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst” zo luidt een bekend gezegde. Zeker in een krimpende en vergrijzende regio is aandacht voor de jeugd van belang. Wij willen dat de gemeente Vaals een aantrekkelijk plek blijft om op te groeien. Kinderen moeten een veilig thuis hebben en behoren naar een prettige en kwalitatief goed school te kunnen gaan. Ze moeten een baan in de regio kunnen vinden, daar kunnen uitgaan en plekken hebben voor sport en ontspanning. Het gaat over het algemeen goed met de jeugd in Vaals. Voor de tussen groep, jongeren tussen 12 en 16 jaar, zijn er nog onvoldoende mogelijkheden. PvdA wil naar de oplossingen en middelen zoeken om dit te verbeteren. Wanneer we zeggen dat we de jeugd belangrijk vinden, houdt dit ook in dat we beter naar hun moeten luisteren. De afgelopen periode zijn enkele projecten opgepakt naar aanleiding van berichten/vragen van de jeugd zelf. Er is een speeltuin heringericht op verzoek van kinderen en de straatverlichting naar het voetbalveld zal ook vanuit richting Lemiers geplaatst gaan worden. Wat het spelen betreft willen wij ons graag aan de zogenoemde ‘Jantje Beton-norm’ houden. Dat betekent dat we voor een 3% regeling zijn voor het realiseren van buitenspeelgelegenheden voor onze kinderen. Ook de bijdragen die het Jeugdsport- en JeugdCultuurFonds kunnen leveren zal ten goede komen aan de Jeugd van Vaals. Om de jeugd meer te betrekken bij hun leefomgeving is PvdA Vaals voorstander om een kinderraad, met bijbehorende Kinderburgemeester, in te richten. Ook voor de jongeren die het moeilijk hebben willen we gerichte aandacht. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal hier een belangrijke rol in moeten spelen. Zeker nu de jeugdzorg direct onder de Gemeente gaat vallen. We willen vooral inzetten op preventie. Dus hulp bieden aan de jongeren en hun omgeving  voordat het fout gaat. Hierbij is het van belang dat er slechts 1 aanspreekpunt is die voor alle betrokkenen. Kinderen/jongeren hun ouders en mogelijke hulpverleners hebben dan slechts 1 en dezelfde contact persoon die dan de zaken regelt. Hier wil de PvdA zich sterk voor maken en ook zorgen dat dit inderdaad ook zo wordt uitgevoerd als dat het gepland staat.