maak gebruik van uw stemrecht

19 maart 2018

Nieuws van de PvdA Vaals: Maak gebruik van uw stemrecht!

Beste medeburgers en inwoners van Vaals,

De afgelopen vier jaar heeft de PvdA deel mogen uitmaken van de coalitie en het bestuur van Vaals. In deze periode zijn heel veel besluiten en beslissingen genomen waarbij de PvdA een stevige inbreng heeft gehad. Heel opmerkelijk is het feit dat zeer veel van deze raadsbesluiten unanieme besluiten waren. Zowel coalitiepartijen als oppositie partijen zagen het nut en voordeel van deze besluiten voor de burgers, de verenigingen en de instellingen van onze gemeente Vaals. Met wederzijds respect hebben de PvdA, V&O, Lokaal!, Fractie Kleikers, CDA en Fractie Vroemen politiek bedreven. De PvdA Vaals bedankt de aftredende Raad dan ook voor deze manier van “samen iets voor de gemeente Vaals betekenen”. Deze raadsperiode is echter nu voorbij.

De PvdA heeft de laatste weken een duidelijke, origineel sociaal-democratische campagne gevoerd. Daarbij zijn wij met respect omgegaan met de standpunten en visies van de concurrerende partijen. Er was en is voor ons geen enkel ander “alternatief”. Als lijsttrekker ben ik dan ook bijzonder trots op het gehele PvdA-team, dat met een tomeloze inzet onze standpunten en visie heeft uitgedragen. Op woensdag 21 maart, verkiezingsdag, gaan wij even voor ons eigen verkiezingsresultaat. Daarna staan wij weer klaar om – hopelijk gesteund door uw stem – weer vier jaar te werken aan een nog betere, mooiere, zelfstandige en sociale gemeente Vaals. Met het oog op die toekomst roep ik dan ook alle stemgerechtigden op om vooral van uw stemrecht gebruik te maken.

Het PvdA Vaals Team is er in ieder geval helemaal klaar voor!