29 april 2018

Stemverklaring coalitieakkoord

Voorzitter,

De visie en richting voor de bestuursperiode 2018-2022 ligt voor. In de eerste alinea wordt stellig beweert dat er begonnen is met een inventarisatie van de prioriteiten van de verschillende fracties. Hier heeft de PvdA een heel ander beeld bij. Wij hebben nauwelijks 15 minuten met de informerende partij gesproken. Tijdens dit korte gesprekje is het niet over programma-inhoudelijke zaken gegaan, maar over personen. De ambitie van de PvdA om ook nu weer voor vier jaar een stabiele factor in het bestuur van de gemeente Vaals te zijn, was dus na dit kwartiertje al volledig aan diggelen. Des te opmerkelijker en zelfs kwalijk was het voor de PvdA om uit de krant te moeten vernemen dat programmapunten zoals het parkeerbeleid en de langste trap de breekpunten zouden zijn geweest om met ons in zee te gaan.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de informerende partij het karakter en de moed heeft getoond om de PvdA recht toe recht aan te zeggen waar voor hen de schoen met de PvdA wringt. Deze volwassen en eerlijke houding had de PvdA ook graag van onze voormalige coalitiepartners V&O en Lokaal! gezien. Maar zoals zo vaak ligt in de verwachting de teleurstelling!

Volgens dit coalitieakkoord wordt het goede uit het verleden niet losgelaten. Fijn om te lezen, want volgens de inschatting van de PvdA is 75% uit dit akkoord lopend beleid uit vorige coalities waar de PvdA een behoorlijk stuk van het motorblok vormde. Hier kunnen wij dus niet ontevreden over zijn. Daar waar dit goede uit het verleden weer boven komt drijven, zult u aan de PvdA een constructief kritische partner aan uw zijde vinden.

Zoals u allen weet komt de PvdA in haar politiek en haar doen en laten primair op voor de zwakkeren, hulpbehoevenden en minder bedeelden in onze samenleving. Hier is dan ook meteen het kritische punt bereikt waarom dit coalitieakkoord voor de PvdA onvolledig en onvoldoende is om er onvoorwaardelijke steun aan te geven. Veel belangrijke thema’s en principiële PvdA-zaken ontbreken in dit akkoord, zoals:

-Geen woord of standpunten over werk en mensen naar werk brengen;

-Geen woord over armoede, achterstandsbestrijding en taallessen;

-Het sociale- en participatiebeleid waar wij via het Rijk mee van doen hebben, blijft onbeschreven;

-Minimale aandacht voor de broodnodige toegankelijkheid en een inclusieve samenleving;

-Geen beleid of ideeën of investeringen in jeugdhulp, lokaal of grensoverschrijdend;

-Geen woord over onze “nieuwe bevolkingsgroep” de studenten;

-Geen woord over het monumentenbeleid;

-Niets over belangrijke infrastructurele en toeristische knelpunten zoals grensovergang en DLP;

-Een gemis dat er niet vernieuwend wordt gedacht aan het sociale beleid.

Ook op deze punten zult u de komende raadsperiode een constructief kritische PvdA tegenkomen. Wij hopen dan ook ten zeerste dat u uw aanbod dat om open staat voor additionele voorstellen van andere raadsfracties gaat waarmaken. Want wat goed is voor de gemeente Vaals en haar inwoners, hoeft niet bij voorbaat uit de hoek van de coalitie te komen.

Jo Winkens,

Fractievoorzitter PvdA Vaal