ACHTERSTANDEN BESTRIJDEN

Gebrek of achterstand komt zelden alleen: Armoede, schulden, slechtere gezondheid, lager opleidings-niveau vind je vaak bij dezelfde gezinnen. Zwakte is geen eigenschap maar een positie. Wij willen de beschikbare budgetten vanuit het Rijk inzetten voor bijzondere bijstand aan gepensioneer-den met onvolledige AOW. Wij gaan ons inzetten voor een regeling “tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.” Wij gaan ons richten op jonge mensen met schulden, zodat zij snel weer aan een toekomst voor zichzelf kunnen werken. We gaan investeren in een “Masterplan Laaggeletterdheid” waarmee we het aantal laaggeletterden in onze gemeente structureel verminderen. Wij willen dat het Taalcafé behouden blijft en uitgebreid wordt. Taallessen moeten ook in Vaals gegeven worden en niet alleen bij de grote onderwijsinstellingen in Maastricht of in Heerlen. De openbare bibliotheek moet blijven.