ARBEID

We heten niet voor niets Partij van de Arbeid. We blijven ons inspannen voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Werken over de landsgrens heen moet makkelijker worden . Ook moet de gemeente werkervaring- en stageplekken bieden. We gaan stimuleringsmaatregelen treffen om makkelijker een eigen onderneming op te starten. Wij ondersteunen startende Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) .