BOUWEN EN WONEN

We willen inwoners in een vroeg stadium betrekken bij hun woonomgeving. Zo bieden we hen keuzemogelijkheden en medeverantwoordelijkheid. De huidige twee locaties voor studentenhuisvesting zijn voldoende om ook op middellange termijn in de behoefte te voorzien. De uitgangspunten in de lokale woonvisie zijn onze leidraad voor het behouden van, en het aantrekken van een gevarieerde bevolkingsopbouw. We willen te weten komen (onderzoek) welke wensen en ideeën vooral jongeren hebben over wonen en verblijven. Om als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen moet er kwalitatief en voldoende aanbod in geschikte woningen zijn. Bescherming van beeldbepalende panden : wij gaan werken aan een functionerend en herkenbaar gemeentelijk Monumentenbeleid, dat breed gedragen wordt. Wij zullen de mogelijkheden onderzoeken voor een subsidieregeling voor energiemaatregelen voor deze panden. Zij behoren tenslotte tot de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente Vaals. We blijven trottoirs en wegen verbeteren en daar waar nodig vernieuwen. Ons motto is hierbij: ’s morgens gemeld, ’s middags hersteld. Meer groen: wij gaan aan de slag met een “Herinneringsbos”. Ook willen wij de leegstaande plekken in onze kernen duurzaam benutten. Hierbij denken wij aan het planten van fruitbomen of het inrichten van moestuinen van en door kinderen.