TOEGANKELIJKHEID VOOR IEDEREEN

Een van de kernwaarden van de PvdA is, dat iedereen moet kunnen mee doen. Dat is ook het uitgangs-punt van een inclusieve samenleving. Een voor iedereen toegankelijke gemeente. Niet alleen gebouwen, maar ook onderwijs, beroepen,informatie, sport en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Als mensen de voorzieningen niet bereiken, moeten de voorzieningen de mensen bereiken. Maatwerk en voorlichting, goede scholingen en kennis van buurtalen, een flexibele subsidieverordening en moderne accommodaties en goede openbare verbindingen zijn belangrijke randvoorwaarden.