VAALS ZELFSTANDIG MAAR NIET SOLISTISCH

Wij kijken over gemeentelijke, provinciale- en landsgrenzen heen waar dat ook voor onze bewoners kansen biedt. Dus samenwerken waar het kan, zelfstandig waar het moet.