Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Freek van den Brink

klik hier
Freek van den Brink

Over Freek van den Brink

Ik ben Freek van den Brink, 51 jaar, en woon nu 20 jaar in Vaals. Ik woon samen met Andrea en ben vader van twee kinderen, Hannah en Maaike. In het dagelijks leven werk ik in het onderwijs: als leraar Nederlands over de grens in Aken, en als docent Duits in Maastricht. In mijn beperkte vrije tijd lees ik graag en wandel af en toe. Verder zit ik bijna iedere wedstrijd van Roda JC op de tribune en doe ook nog wat aan politiek in Vaals.
Als woon-, werk- en leefomgeving heeft Vaals ons veel te bieden. Iedere dag weer, al sta je daar niet altijd bij stil. Dat is ook de belangrijkste reden dat ik bijna tien jaar geleden actief geworden ben bij de afdeling Vaals van de PvdA: meedenken en een bijdrage willen leveren zodat Vaals in de toekomst nog steeds veel te bieden heeft – aan de generatie van onze kinderen en kleinkinderen.
Ik sta dus niet voor politiek om elkaar in de gemeenteraad op korte termijn de vliegen af te vangen, maar om Vaals op lange termijn leefbaar te houden. Dat laatste vereist aan de ene kant behoud en bescherming van mooie dingen die we in de gemeente Vaals hebben (denk aan beeldbepalende panden). Aan de andere kant vereist het een open blik naar de toekomst, en hoe we die samen vormgeven: sociaal, economisch en ruimtelijk.
Vaals ligt op de grens van drie landen en midden in de Euregio Maas-Rijn. Om de kansen te benutten die onze ligging biedt, hebben we goede verbindingen in alle richtingen nodig. Daarom wil ik mij de komende raadsperiode vooral inzetten voor betere busverbindingen, met name voor schoolgaande jongeren. Zij hebben er recht op om naar een passende en kwalitatief goede school te gaan die goed bereikbaar is. Zodat zij kunnen leren voor een goede toekomst.
Verder telt Vaals nogal wat banen in de detailhandel. Tegelijk zorgt die detailhandel voor een relatief goed verzorgingsniveau voor de eigen inwoners. Met name ouderen zijn daar echt op aangewezen. De plannen van het nieuwe kabinet om de btw op levensmiddelen te verhogen van 6% naar 9%, zullen daarom niet alleen nadelig uitpakken voor onze burgers. Indirect is het ook slecht voor winkeliers die omzet zien verdwijnen naar bijv. Duitsland en België. Dat is wrang, omdat gewone mensen bij ons in de gemeente Vaals de nadelen van het kabinet Rutte III op hun bord zullen krijgen. Lokaal beleid om tegengas te geven is niet gemakkelijk, maar ik wil mij hier zo goed mogelijk voor inzetten.
Politiek voor de gemeente Vaals op de lange termijn moet je volgens mij vooral samen doen, en niet louter eigenbelang op de korte termijn nastreven. Daarom is mijn motto: Samen solidair voor een goede toekomst voor Vaals.