Jo Winkens

Raadscommissielid Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening;

Ik ben Jo Winkens, 57 jaar en een rasechte Vaalsenaar. Sinds 1981 ben ik werkzaam bij de Nederlandse Douane. lk begeleid collega’s als fiscaal technisch coach, en hou mij bezig met fiscale douanevraagstukken op het gebied van het internationaal goederenvervoer over de weg, over zee en via de lucht. Daarnaast werk ik als materiedeskundige mee aan de selectieprocedures van nieuwe douaniers. Ik zeg open en eerlijk dat ik een prachtbaan heb. De rode draad in mijn dagelijkse werk is het feit dat ik mij dienstbaar kan opstellen ten opzichte van bedrijfsleven en maatschappij. Dit past volledig in mij filosofie om lokale politiek te bedrijven. Je dienstbaar opstellen naar je medeburgers en je leefomgeving. Geen eigenbelang maar gemeenschappelijk belang. Samen met andere bedreven partijgenoten zoeken naar mogelijkheden en initiatieven die het wonen en leven in onze prachtige gemeente nog aantrekkelijker maken. Dit jaar heb ik het voorrecht om als lijsttrekker de PvdA Vaals aan te voeren en ons sociaal democratische gedachtegoed uit te dragen, samen met een groep gemotiveerde en capabele mensen, die moeiteloos het aanstaande raads- en commissiewerk kunnen voortzetten. Al vanaf mijn 16 ben ik als bestuurder verbonden aan het lokale verenigingsleven. Daardoor weet ik maar al te goed hoe belangrijk een rijk sport- en cultureel verenigingsleven voor de gemeente is. De laatste vier jaar heb ik mijn partij actief als raadslid en fractievoorzitter vertegenwoordigd. Al mijn opgedane ervaringen en kennis stel ik in dienst van de medeburgers van de gemeente Vaals. Ik ga dan ook graag met u in gesprek over alles waar de gemeente Vaals haar voordeel mee kan doen. U kunt mij bereiken onder nummer 0653886317 of stuur een mailtje naar jnp.winkens@home.nl