Kirsten Pakbiers-Renericken

Commissielid Mens & Voorzieningen Werk & Eeconomie; Lid Sollicitatiecommissie Rekenkamercommissie; Lid Aviesraad AG Charlemagne; klik hier
Kirsten Pakbiers-Renericken

Over Kirsten Pakbiers-Renericken

06-34513815kirstenpvda@live.nl

Ik ben Kirsten Pakbiers- Renericken, geboren en getogen in Vaals , getrouwd en moeder van 2 kinderen. Ik werk sinds ruim 20 jaar als sociaal pedagogisch hulpverlener in een werkplaats voor meervoudig gehandicapten in Düren. Acht jaar geleden kreeg ik de kans om als raadslid van onze partij ( PvdA Vaals ) mijn motto: “als iets je niet bevalt klaag er niet over maar doe er iets aan” in praktijk te brengen. Vanuit mijn werk met mensen met beperkingen en mijn afkomst uit een gewoon arbeidersgezin weet ik wat het is om, het niet altijd makkelijk te hebben. Armoedebeleid , gehandicapten- en ouderenzorg zijn thema’s die mij na aan het hart liggen. Als moeder weet ik hoe belangrijk , onderwijs, verenigingen en voorzieningen voor kinderen en jongeren zijn en als Vaalsenaar in hart en nieren volg ik kritisch alles wat het gezicht van onze gemeente aangaat, groen, monumenten maar ook reconstructies en bouwprojecten. Onze Euregionale ligging vind ik in als Vaalsenaar en moeder een groot voordeel. Ik ben ervan overtuigd dat over de grenzen heen kijken en samenwerking kansen biedt voor de toekomst van onze kinderen en onze gemeente. Dichtbij de mensen, aanspreekbaar en benaderbaar dat is wat ik wil zijn en het hoogst haalbare voor onze gemeente en onze mensen dat is waar ik voor wil gaan. Als ik voor een zaak ga mag u rekenen op; inzet, een kritische houding, lef en betrokkenheid. In een democratie is een eindproduct echter altijd de uitkomst van onderhandelingen en compromissen. Dat zijn aspecten waar ik eveneens voor sta: het mee laten wegen van andere meningen en recht proberen te doen aan het belang van zo veel mogelijk betrokkenen. Het zo efficiënt mogelijk omspringen met ons gemeenschapsgeld zie ik als een dermate grote verantwoording dat ik vind dat dit nooit buiten beschouwing mag worden gelaten. Dus : ik ga aan de slag met een Sociaal Hart en Gezond Verstand!