Rainer Kersten

Wonen & Verkeer klik hier
Rainer Kersten

Over Rainer Kersten

043-3068577r.kersten@vaals.nl

Hallo, ik ben Rainer Kersten. Woonachtig in Lemiers samen met mijn vrouw Rita en onze 2 kinderen, Marit en Arjan. De afgelopen 3 jaar mocht ik wethouder wonen en verkeer in de gemeente Vaals zijn. Daarnaast ben ik nog, in deeltijd, werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier coördineer ik de zorg voor een groep cliënten met een autisme spectrum stoornis.

Ik ben 50 jaar geleden in Roermond geboren. Na een kort verblijf in het naburige Swalmen zijn wij als gezin in het Gelderse Ulft gaan wonen. Een omgeving waar mijn ouders, aan de Duitse kant van de grens, opgegroeid zijn. Als kind van een Duitse moeder en een Nederlandse, maar Duitstalige, vader ben ik groot geworden in de Euregio. Een echt Euregionaal kind zo gezegd, en zo voel ik dat ook. Mijn families hebben door de eeuwen heen, net zoals dat voor veel families in deze omgeving geldt, steeds aan beide kanten van de grens gewoond en geleefd.

Na mijn middelbare schooltijd ben ik weer in Limburg komen wonen. Ik werd toegelaten aan het CIOS in Sittard en ben daar als student op kamers gaan wonen. Ik vond er werk als bewegingsagoog en heb dit een korte tijd gecombineerd met het werk als Psycho Motorisch Therapeut binnen een Psychiatrisch Medisch Centrum. Na ruim 10 jaar ben ik aan de Academie Mens en Arbeid in Tilburg gaan studeren. Nog tijdens mijn studie ben ik voor een Studie- en Beroeps-/Loopbaankeuze bureau werken als coördinator individuele onderzoeken en adviseur. Tijdens de crisis in het begin van deze eeuw kwam ik weer terecht bij mijn oude werkgever alleen dan in een andere rol.

Het combineren van twee banen stelt zo zijn uitdagingen aan het planningsvermogen maar ook aan de flexibiliteit van een gezin. Gelukkig zijn mijn kinderen inmiddels in een leeftijd dat mijn directe aanwezigheid niet altijd nodig is. Ook zitten er volgens mij voordelen aan het combineren van twee totaal verschillende banen. Komende vanuit de zorg heb ik geen connecties met welke partij ook mijn portefeuille en kan dan ook tamelijk objectief naar een situatie kijken. Juist in deze tijd ervaar ik veel voordelen van mijn andere achtergrond. Hoewel de portefeuille van een wethouder Wonen en Verkeer vaak gerelateerd wordt aan stenen. Heb ik mogen ervaren dat de menselijke kant van de zaak vaak net zo en soms zelfs veel belangrijker kan zijn. Zeker in de komende jaren met de komst van de nieuwe omgevingswet. Hierin komen straks alle facetten die betrekking hebben op hoe om te gaan met onze ruimte samen. Niet, zoals nu, als afzonderlijke elementen die uiteindelijk tot een besluit gevormd gaan worden. Het zal een geheel zijn waarbij steeds binnen gestelde kaders naar het totaal plaatje gekeken wordt. Deze wetgeving heeft invloed op alle aspecten van onze samenleving. Daar wil ik me de komende jaren graag voor blijven inzetten.