Raymond Winkens

Raymond Winkens

Mijn naam is Raymond Winkens en een rasechte Vaalsenaar. Ik heb een financieel-economische en fiscale achtergrond en werk als manager bij een van de grootste pensioenuitvoerders in Nederland. Daarnaast ben ik trotse eigenaar van een administratie en advieskantoor.

Tevens ben ik als penningmeester bij de jeugdafdeling van Rood-Groen LVC alsmede jongerencentrum Fraiche in Vaals betrokken en probeer ik daarnaast op verschillende manieren mijn steentje bij te dragen aan het wel en wee van de Vaalser gemeenschap.

Uitgedaagd word ik door de stellingen in ons programma over “duurzaamheid”, “woonvisie”, “voorzieningenniveau” enz..

Het plaatsen van elektrische laadpalen voor auto’s is een begin maar sluit nog niet aan bij de mogelijkheden die er zijn;  nu en in de toekomst. Het moge duidelijk zijn dat de stad, of het dorp, van de toekomst er heel anders uit zal gaan zien dan nu.

We leven in een regio met, binnen handbereik, gigantisch veel kennis, kunde en expertise. Universiteiten en instanties die een dergelijke toekomstvisie mede vorm kunnen geven waarbij, o.a., gedacht kan worden aan de RWTH in Aken en de High Tech Campus in Eindhoven. Een kennisniveau die wij, naar mijn mening, te weinig hierbij betrekken en waar we samen de uitdagingen mee aan zouden kunnen gaan die voor ons liggen.

Kunnen, en willen, we gebruik maken van deze Kennis om Vaals “toekomstproof”, en wellicht, zelfvoorzienend te maken naar voorbeeld van een klein stadje in Duitsland genaamd Feldheim ? (https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/het-wonder-van-feldheim-energie).

Willen wij gaan voor 100% hernieuwbare energie, willen wij  voorop lopen in technische en innovatieve ontwikkelingen om de aantrekkingskracht, de leefbaarheid en het woongenot van ons mooie dorp te behouden en te vegroten zonder afbreuk te doen aan landschap en omgeving?

Graag ga ik met u deze uitdaging aan!